Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności TERRA-PLAN s.c. Marcin Fabiszewski, Łukasz Wójcik przez zakup specjalistycznego odbiornika satelitarnego do pomiarów geodezyjnych dla uzyskania wysokiej jakości danych.

TERRA-PLAN s.c. Marcin Fabiszewski, Łukasz Wójcik

Wartość projektu: 46970 PLN, Wartość dofinansowania: 22934,45 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.silesia-region.pl
TERRA-PLAN Sp z o. o.